Florida Film House

850 N Miami Ave
Miami , FL
(786) 217-8869